6/11/53

ระวังอันตรายจาก "การทำสีผม"

กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนสาวที่ชอบเปลี่ยนสีผมให้สังเกต ฉลากผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังตรวจพบมียาย้อมผมไม่ได้มาตรฐานถึง 30 ตัวอย่าง
 
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารควบคุมพิเศษ p-phenylenediamine ซึ่งเป็นสารเริ่มต้น และ resorcinol ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดสี ในผลิตภัณฑ์ ย้อมผมที่จำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปในท้องตลาดในภาคกลาง รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2550 จำนวน 113 ตัวอย่าง โดย ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยเครื่องมือพิเศษ High Performance Liquid Chromatography (HPLC) พบผลิตภัณฑ์ ย้อมผมที่เข้ามาตรฐาน จำนวน 62 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ามาตรฐาน 30 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 21 ตัวอย่าง ซึ่งจะต้องพัฒนาวิธีวิเคราะห์ต่อไป


    

อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สารสำคัญที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมทั้งสองชนิดนี้ จัดเป็นสารควบคุมพิเศษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2548 หมายความว่าเป็นเครื่องสำอางที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงต่อผู้ใช้ ได้กำหนดอัตราสูงสุด ของการใช้สารทั้งสองชนิดนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 6 และ 5 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ สำหรับสาร p-phenylenediamine มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการแพ้และทำให้ผิวหนังอักเสบ บางรายมีอาการแพ้ที่รุนแรง ต้องใช้เวลาในการรักษานาน ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ก่อนซื้อควรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลากภาษาไทย และระบุชื่อ ประเภทเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต คำเตือนบนกล่อง วิธีใช้ และมีเลขทะเบียน ที่สำคัญควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ตามฉลากทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด.
  
ที่มาจากหนังสือพิมพ์ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More